تبلیغ وینک مگ

وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند – استاد پناهیان

کمی قبل از هفت سالگی، باید به تدریج فرزند خودمان را برای آغاز یک دوران جدید از زندگی آماده کنیم؛ دورانی که بچه باید دستورها یا برنامه های مشخصی را اجرا کند. مثلا اگر یک جایی(مثل اتاق یا وسایل شخصی خودش) را مرتب نکرده است، به او بگوییم: «ببین! اینجا را مرتب نکرده ای، ولی اشکال ندارد، فعلا خودم مرتب میکنم، ولی از هفت سالگی (از چند ماه دیگر) باید اتاق را خودت مرتب کنی…»البته آموختن مقررات و الزام کودکان به نظم باید توأم با مهربانی و نشاط باشد. و برای اینکه نظم پذیری برای فرزندان آسان شود باید پدر و مادر خود در این زمینه الگو باشند.بچه ای که از هفت تا چهارده سالگی، ادب نشده باشد و با ای راحت طلبی خودش مخالفت نکرده باشد، الان یک دفعه قبول ً خب او طبیعتا«بیا نماز بخوان» خواهید به او بگویید می پدر و ًکند. چرا؟ آیا ایمان ندارد؟ نه؛ ایمان دارد. احتمالانمیاند: «حالا بچه خوبی است، بگذار طبق میل خودش مادرش گفتهدهد.»رفتار کند، فعلا که کار بدی انجام نمیدر دوران ادب زندگی کودک باید توأم با نظم و مقررات باشد، تا بچه در این محیط، رعایت نظم و ادب را یاد بگیرد. بچه باید کارهایی مثل مرتب کردن وسایل شخصی و محل زندگی، رعایت وقت خواب و بیدار شدن، احترام به بزرگتر و خیلی از آداب را طلبی و ها رعایت کند تا بفهمد که دنیا جای راحتدر این سال مبالاتی نیست.بیجا و به خاطر اینکه های بیپدر و مادرها نباید از سر دلسوزیرعایت کردن این آداب، برای فرزندشان کمی سخت است، او در ذات هارا از این کارها معاف کنند. باید بدانند که این سختیزندگی دنیا وجود دارد و این مخالفت با هوای نفس برای رشد و تربیت فرزندشان لازم و ضروری است.با توجه به روایات، اولین دورۀ آموزشی مبارزه با نفس برای شود. پدر و مادر از سن هفت سالگی آغاز می7فرزندان از سن را به فرزندان خود آموزش بدهند تا «ادب»سالگی باید رعایت ها اصل مبارزه با هوای نفس را درک کرده و بدانند که باید با بچههای نابجای خودشان مبارزه کنند. برخی پسرها خواهد»«دلم میتنها در طول خدمت سربازی رعایت نظم و برخی آداب را تمرین سالگی برای این منظور خیلی دیر است.18می کنند؛ وظایف پدر و مادر در دوران ادب

→ خواندن مطلب قبلی

اسم اصیل پسرانه

خواندن مطلب بعدی ←

توصیه غذایی برای تناسب اندام بانوان

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *