لوازم آرایش مشترک استفاده نکنید

رژلبتان را با کسی به #اشتراکنگذارید چون یکی از عوامل ایجاد تبخال ست❌ حتی اگر فرد هیچ آثاری از تبخال یا بیماری عفونی نداشته باشد باز هم خطر ابتلا از طریق بزاق وجود دارد.