1. صفحه نخست
  2. اسم دختر

دسته: اسم دختر

اسم اصیل دخترانه همراه معنی آن

#روناک اسم دخترانه با ریشه کُردی به معنی : روشنایی

اسم اصیل دخترانه همراه معنی

#تارا اسم دخترانه با ریشه فارسی به معنی : ستاره و کوکب

اسم های اصیل دخترانه

#آیدا اسم دخترانه با ریشه بین المللی در فارسی و ایتالیایی به معنی : شاد و در آلمانیبه معنی: فرشته

اسم های اصیل دخترانه

#هانا اسم دخترانه با ریشه کردی و لری به معنی : پناه ، امید، نفس و فریاد