1. صفحه نخست
  2. اسم دختر

دسته: اسم دختر

اسم دخترانه زیبا و معنی آن

معنی اسم آیه ، اسم دخترانه یک اسم زیبای دخترانه به معنی های ، نشانه، نشان، معجزه، دلیل، حجت، برهان، اعجوبه، عجیبه + ن ک آیت – هر یک از پاره های مشخص سوره های…

اسم ناز دخترانه همراه معنی آن

اسم دخترانه لعبت ریشه این اسم در اصل عربی هست،و معنی زن زیبا روی و خوش اندام، (در قدیم) هر چیز بسیار جالب و شگفت انگیز، (در قدیم) (به مجاز) بت و صنم، (در قدیم)…

اسم زیبای دخترانه همراه معنی آن

اسم دخترانه نرگس مترادف عبهر، نرجس ریشه این اسم زیبا فارسی و یونانی است معنی: گل زینتی با گلبرگ های سفید یا زرد معطر و کاسه ای به رنگ سفید یا زرد در وسط، گیاه…

اسم اصیل دخترانه همراه معنی آن

#روناک اسم دخترانه با ریشه کُردی به معنی : روشنایی

اسم اصیل دخترانه همراه معنی

#تارا اسم دخترانه با ریشه فارسی به معنی : ستاره و کوکب

اسم های اصیل دخترانه

#آیدا اسم دخترانه با ریشه بین المللی در فارسی و ایتالیایی به معنی : شاد و در آلمانیبه معنی: فرشته

اسم های اصیل دخترانه

#هانا اسم دخترانه با ریشه کردی و لری به معنی : پناه ، امید، نفس و فریاد