روسری زیبا برای زیباتر شدن

انتخاب #روسری مناسب در استایل شما اهمیت دارد😊 بیشتر خانم ها رنگ مشکی را انتخاب میکنند چون فکر میکنند با هر لباسی ست میشود. ولی این کار اشتباه است چون چهره شما را تکراری میکند