راه های افزایش قد در کودکان

رژیم غذایی متعادل برای رشد برای داشتن قد و وزن ایده آل و نرمال داشتن یک تغذیه مناسب گام اول است. اگرمیخواهید فرزندتان قد بلندی داشته باشند آنها را از همبرگر، نوشابه و چیپس دور…