ویژگی جنین در هفته سی و دوم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در حین بارداری 32 هفته چه انتظاری دارید. شما در 32 هفته باردار هستید به دلیل فشار کودک در حال…