حکم آرایش زن در مجالس زنانه

آرایش زن در مجالس زنانه ❓ آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانی زنانه، چه حکمی دارد؟ ✅ جواب: امام خامنهای: در صورتی که نامحرم او را نبیند،…