نکات هفته سی و هفتم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید بدانید که در 37 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 37 هفته باردار هستید معمول است که در خواب مشکل داشته…