استفاده از تلفن همراه در مدرسه چه آسیبی به کودکان می رساند؟

استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در مدارس تهدیدی برای جامعه است. مضرات استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در مدرسه چیست و چگونه می توانم فرزندم را ترغیب کنم تلفن همراه را در خانه…