علائم استفاده بیش از اندازه نمک

شاید کمتر فردی اطلاع داشته باشد که در مصرف نمک زیاده روی می کند. علت این موضوع به نمک پنهانی باز می گردد که در غذاهای خمود مصرف می کنیم. اما متاسفانه این وفور #مصرف_نمک…