آیا دوقلوزایی نتیجه استفاده از دارو است؟

🔮این پرسشی است که زیاد پرسیده می‌شود. توجه داشته باشید که حاملگی دوقلو،یک بارداری پرخطر است و عوارضی مثل فشارخون بالا،زایمان زودرس، سقط ،دیابت بارداری و میزان بالای سزارین در آن بیشتر دیده میشود. از…