نحوه رفتار نوجوان

مخالفت و استقلال طلبی نوجوان شما نشان دهنده بزرگ شدن اوست این رفتارها را به سرکش شدن فرزندتان تعبیر نکنید رفتارهای نوجوان شما مرحله ای از رشد اوست کافی ست کمی صبور باشید. سایت یکی…