1. صفحه نخست
  2. اصیل

برچسب: اصیل

اسم اصیل دخترانه همراه معنی آن

#روناک اسم دخترانه با ریشه کُردی به معنی : روشنایی

اسم اصیل پسرانه همراه معنی آن

#آرسام اسم پسرانه با ریشه فارسی به معنی : بسیار قوی و نیرومند

اسم اصیل دخترانه همراه معنی

#تارا اسم دخترانه با ریشه فارسی به معنی : ستاره و کوکب

اسم اصیل پسرانه همراه معنی اسم

#رادین اسم پسرانه با ریشه فارسی به معنی : جوانمرد و بخشنده

اسم اصیل پسرانه

#مرتضی اسم پسرانه با ریشه عربی به معنی : پسندیده شده و همچنین از القاب امام علی (ع) است.

اسم های اصیل دخترانه

#آیدا اسم دخترانه با ریشه بین المللی در فارسی و ایتالیایی به معنی : شاد و در آلمانیبه معنی: فرشته

اسم اصیل پسرانه

#یاسین اسم پسرانه با ریشه عربی نام سوره سی و ششم قرآن کریم وهمچنین از اسامی حضرت محمد (ص)

اسم های اصیل دخترانه

#هانا اسم دخترانه با ریشه کردی و لری به معنی : پناه ، امید، نفس و فریاد

نام های اصیل پسرانه

#سهیل اسم پسرانه با ریشه عربی نام روشنترین و زیباترین ستاره ی صورت فلکی سفینه(کِشتی)