نکات بارداری هفته بیست و نهم

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در هنگام بارداری 29 هفته چه انتظاراتی دارید. شما در 29 هفته باردار هستید شاید شنیده باشید که ایده خوبی…