مواد غذایی که باعث افزایش وزن کودک می شود

🍐ترکیب این مواد باعث افزایش وزن کودک میشود👇👇👇 1⃣ – پودر مغزها + نان و پنیر یا کره و مربا 2⃣ – موز + کره بادام زمینی 3⃣ – خرما و پسته + شیر 4⃣…