نکات هفته هفت بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 7 هفته باردار هستید. شما در 7 هفته باردار هستید در این مرحله ، برخی از خانم ها دارای پوست…