نکته مهم در رابطه زناشویی

هنگام رابطه جسورانه و بدون شرم و حیا اسم واقعی اندام تناسلی همدیگر را صدا بزنید و از اسامی کودکانه و بی مزه و سرد کننده استفاده نکنید. در محیط رابطه شرم و حیا نباید…