نکات مهم در تهیه مشکوفی

نکات کلیدی تهیه مشکوفی را از سایت یکی یه دونه ببینید و بدانید: – در صورتی که می خواهید مشکوفی سه رنگ قالبی تهیه کنید باید مرحله اضافه کردن زعفران دم کرده را از این…