عمل سزارین چیست؟

عمل سزارین یک عمل جراحی است. برش هایی در شکم و رحم شما ایجاد می شود و کودک شما از طریق بریدگی برداشته می شود. جراحی سزارین 30-60 دقیقه طول می کشد. با شما چند…