فرزندم نماز نمیخواند چیکار کنم؟

پسر 15 ساله ام در دوران کودکی عاشق عبادت بود؛ اما اکنون به جهت جاذبه هایی چون رایانه، عبادتش کمرنگ شده است. لطفاً مرا راهنمایی کنید. پاسخ از سایت یکی ۱ دونه : مقایسه کردن…