آب کردن شکم ،ویژه خانم ها

هر روزی 3 تا 25 بار این تمرین رو انجام بدید ،اگر مدیریت غذا درست انجام بدید و از خورد شیرنی و شوری پرهیز کنید و قبل از اینکه سیر بشید از سفره پاشید.این تمرین…