علل اختلاف نظر بین زن و مرد چیست؟

چگونه نیازهای جنس مخالف را درک می کنیم؟ مشکلات بحث بین زن و مرد چیست؟ جنجال بین مریخ و زهره بی پایان است! بیشترین رابطه عاشقانه ما این است که چگونه با اختلافات و اختلافات…