بخار دادن به پوست چه فایده هایی دارد؟!

🔹باز کردن منافذ پوست و در نتیجه، نفوذ بهتر داروها و کِرِم های درمانی از طریق پوست 🔸پاک کردن سلول های مرده پوست 🔹تسریع جریان خون پوست