علائم حساسیت نوزاد به شیر خشک چیست؟

🔸علائم حساسیت نوزاد به شیر_خشک چیست؟ 🔸استفراغ و آب دهان استفراغهای غیر طبیعی و مکرر و بیرون ریختن بیش از حد آب دهان نوزاد 🔸تغییرات پوستی حساسیت به شیر خشک با اگزما، خارش ، خشکی…