در این مواقع آب سرد نخوردید👇

🔺ناشتا 🔺بلافاصله بعد از غذا 🔺بعد روابط زناشویی 🔺بعد تشنگی‌ خیلی شدید 🔺نیمه شب چون باعث زخم و بیماری در دستگاه گوارش و ضعف وناراحتی‌ کبد می شود.