1. صفحه نخست
  2. بی نظمی

برچسب: بی نظمی

شلختگی در کودکان

گاهی اوقات فرزندان خانواده های منظم و سختگیر هم شلخته می شوند. این نوع بی نظمی را شلختگی وارونه می نامند. در بعضی خانواده ها تحکم و زورگویی پدر و مادر برای رعایت نظم و…

تفاوت بین پسر و دختر

پسرها بیشتر در زندگی با حوادث روبه رو می‌شوند،مثل : اخراج از مدرسه، استقبال از خشونت، الکل، مواد مخدر و هزاران نوع از این دست. سایت یکی ۱ دونه تفاوت‌های دو جنس زود آشکار می‌شود.…