تاثیر ابراز عشق و احساسات در رابطه زناشویی

💖 بیان احساسات #عاشقانه 👈 در قبل ، هنگام 👈 و بعد از #رابطه_جنسی 💖 به همسرتان ، 💖 احساس #محبوبیت 💖 و امنیت میدهد . 💖 احساسی که همسرتان را 💖 به وزیری محبوب…