ویژگی های نوزاد تازه به دنیا آمده

آنچه پس از تولد اتفاق می افتد بستگی به زایمان شما ، نحوه تولد کودک شما و سرعت رشد کودک شما با زندگی در خارج از رحم دارد. اگر نفس بکشد و سلامتی شما پایدار…