1. صفحه نخست
  2. تخمک گذاری

برچسب: تخمک گذاری

آمیزش در زمان تخمک گذاری

اگرآمیزش درحوالی زمان تخمک گذاری صورت گیردپسربدنیا خواهدآمد در زمان تخمک گذاری ترشحات دهانه رحم ازهمیشه قلیاییترورقیقتراست وارتجاع پذیرتراست وحرکت اسپرمهایY رابسیارآسان میکند.

یائسگی در زنان

‍ از نظر طب چینی عامل یائسگی زودرس دوران بارداری مادر است ➖➖➖➖➖🍃➖➖ ⭕️#ژنتیک نقش بسیار مهمی دارد و دوران نوزادی یک زن یعنی موقعی که در رحم مادر بوده و عصاره حیاتی در حال…