هفته دوم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که چه زمانی باید 2 هفته باردار باشید. شما در 2 هفته باردار هستید دوره شما تا الان تمام شده یکی…