هفته چهارم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 4 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 4 هفته باردار هستید تخم بارور شده لوله فالوپ…