خواص تربچه

⁣از تربچه میتوان برای درمان درد معده، کمک به هضم غذا و تنظیم فشار خون استفاده کرد !👌🏻 این سبزی حاوی سولفورافن است که میتواند به جلوگیری از پیشرفت سرطان کمک کند.