تزیین مجلسی خرما

ابتدا هسته های خرمارو درآوردم. داخلشون گردو گذاشتم. و داخل دیس چیدم. برای گل ها . یه دونه خرما رو از قسمت سر خرما با قیچی به پنج قسمت تقسیم کردم. طوری که از پایین…