هفته نهم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 9 هفته حامله هستید چه انتظاری دارید. شما در 9 هفته باردار هستید بیشتر خانم ها در این مرحله وزن…