نکات هفته بیست و هشتم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در 28 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 28 هفته باردار هستید این شروع سه ماهه سوم است .…