نکات بارداری هفته سی و سوم

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 33 هفته باردار هستید چه انتظاری را دارید. شما در 33 هفته باردار هستید همچنین با نزدیک شدن به تولد…