هفته بیست و دوم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 22 هفته حاملگی چه انتظاری دارید. شما در 22 هفته باردار هستید بسیاری از خانم ها در این مرحله از…