تمرینات ورزشی مناسب بعد از زایمان

برای کف لگن و عضلات شکم تمرینات ملایم انجام دهید. لگن خود را در حالی که دراز کشیده است سنگ کنید. هنگام ایستادن ، لگن خود را به صورت دایره ای بچرخانید. این کار باعث…