1. صفحه نخست
  2. توقف قاعدگی

برچسب: توقف قاعدگی

هفته چهارم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 4 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 4 هفته باردار هستید تخم بارور شده لوله فالوپ…

هفته سوم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 3 هفته حامله هستید چه انتظاری دارید شما در 3 هفته باردار هستید تخمک (گاهی اوقات دو ، اگر دوقلوهای…