1. صفحه نخست
  2. تولد

برچسب: تولد

تولد واژینال بعد از سزارین

داستان لوئیز تولد واژینال من بعد از سزارین لوئیز مادر دو فرزند است. او درباره تولد واژینال پس از اولین تولد توسط سزارین صحبت می کند. من برای اولین بار به سزارین احتیاج داشتم زیرا…

هفته اول بعد از بدنیا آمدن نوزاد

نوزاد شما هفته اول را صرف تغذیه ، خوابیدن و پیوند با شما می کند. شما می توانید با گذراندن وقت خندیدن ، صحبت کردن و لبخند زدن با نوزاد خود پیوند برقرار کنید. اگر…