چگونگی از بین بردن جرم توالت

سرکه سیب و لیمو قدرت پاک کنندگی سرکه سیب زیاد است و مانند مواد شیمیایی پاک کننده عمل می کند و سطح توالت را از جرم ها و میکروب ها پاک می کند و اسیدهای…