هفته هفدهم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در 17 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 17 هفته باردار هستید شما می توانید ترشحات واژینال بیشتری داشته…