عواملی که باعث ناباروری در زنان می شود

داشتن دوره های نامنظم چرخه قاعدگی فقدان دوره های قاعدگی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) عدم تعادل هورمونی در بدن زنان PID (بیماری التهابی لگنی در زنان) سن بالاتر از 30 سالگی در زنان وجود…