چگونگی ورزش صورت

ورزش صورت برای بالا بردن ابروها ۱- انگشت وسط هر دو دست خود را زیر ابروهای خود قرار دهید. این حالت باعث می شود ابروهای شما در حالت ریلکس قرار گیرد. ۲- سپس مطمئن شوید…