نکات هفته شانزدهم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در حین 16 هفته بارداری چه انتظاراتی دارید. شما در 16 هفته اکنون برخی از خانمها حرکات کودک خود را…