کودک جدید

فرزندان خود را آماده کنید وقتی بچه دار می شوید ، سایر فرزندانتان ممکن است احساس هیجان کنند – و کمی مضطرب هم باشید. این کمک می کند تا حداقل 3-4 ماه قبل از تولد…