جنین در هفته بیستم بارداری چگونه است؟

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 20 هفته باردار هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 20 هفته باردار هستید این نیمه کاره بارداری متوسط…