1. صفحه نخست
  2. حقوق زنان

برچسب: حقوق زنان

نقض حقوق بشر – خشونت علیه زنان

از سایت یکی یه دونه : نمی توان به اندازه کافی تأکید کرد که خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از گسترده ترین نقض حقوق بشر در جهان است. این امر به عنوان یک…

ممنوعیت خشونت علیه زنان

بیانیه مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد برای روز جهانی رفع خشونت علیه زنان ، 25 نوامبر 2019 تجاوز به عنف – هزینه غیرقابل تحمل برای جامعه اگر من می توانم یک آرزو اعطا کنم…