حکم عادت موقع بارداری احکام رهبر

سوال: اگر زنی در ایام بارداری به خون‌ریزی کمی مبتلا شود ولی باعث سقط حمل او نگردد، آیا غسل بر او واجب می‏شود یا خیر؟ وظیفه او چیست؟ جواب: خونى که زن در ایام باردارى…