ویژگی بدن مادران پس از زایمان

هفته اول پس از تولد ، زمان مهمی برای آشنایی با کودک جدید ، استراحت و بهبودی است. طبیعی است که خونریزی واژن ، درد و عوارض جانبی داشته باشید. اگر با درد مشکل دارید…